Fridom
Fridom
Open kjeldekode
Open
kjeldekode
Eksellens
Eksellens

Velkommen til Luminated.no

Luminated er eit lite datafirma i Levanger, Trøndelag. Firmaet har som mål å tena utvalde kundar med tenester av svært høg kvalitet. Skreddarsydde løysingar bygd på open kjeldekode og opne standardar gjev kundane vår både stor valfridom, fleksibilitet, god kvalitet og låge kostnader.

Luminated kan tilby ulike nettverkstenester, maskinvare, konsulent- og utviklingstenester og kurs/opplæring. Les gjerne mer:

Du kan lesa meir om firmaet og grunnleggjaren på Om oss-sida. Ynskjer du kontakt, bruk gjerne skjemaet på Kontakt oss-sida.

(Ver venleg å ikkje nytta skjemaet for å tilby/reklamera for dine tenester eller produkt.)


Nokre av våre tenesteleverandørar:

Sjå Web & nettverk under Produkt & tenester for meir informasjon.
(Dette er såkalla affiliate links.)

MyW

Delt webhotell og e-post.

Inception Hosting

Delt webhotell, virtuelle tenarar (VPS).

MyRoot.PW

Delt webhotell, dedikerte tenarar (servers), LIR-tenester (leige av IP-adresser osv.).