Produkt & tenester

Her finn du meir om kva Luminated kan tilby av tenester, nettverkstenester, og maskinvare, og dessutan litt om fagleg bakgrunn og røynsle.

Våre tenester

Våre tenester

Luminated ta på seg oppdrag innenfor planleggjing, rådgjeving, installasjon, oppsett, utvikling og kurs og opplæring.

Les mer

Kompetanse

Kompetanse

Me har brei røynsle med spissare kompetanse på visse område. Me har røynsle med mange ulike teknologiar, operativsystem, maskinvare, og med ulike oppgåver med alt frå brukarstøtte, design, utvikling, administrasjon og opplæring.

Les mer

Maskinvare

Maskinvare

Luminated kan tilby ulik maskinvare frå kjende leverandørar til ulike formål. Les meir om kva slags leverandørar me tilrår.

Les mer